Repülőmodellezés – jogi környezet alakulása

modellezés jogi környezete
[:hu]modellezés jogi környezete[:]

Jogi környezet - jelenlegi, és a várható változások

Jelenlegi és a várható változások a repülőmodellezés jogi környezetében.

LÉGTÉRHASZNÁLAT

Jelenleg: minden repülés kizárólag aktív eseti légtérben hajtható végre. A légtérigénylésnél az egyesületek nem fizetnek illetéket, továbbá, nagyon sok esetben megválasztható úgy az igényelt magassági korlát, hogy az igénylő mentesüljön a biztonsági elemzés elkészítésének költséges kötelezettsége alól.

Várhatóan: idén végre hatályosul az EU jogszabályok honosításával kapcsolatos rendelet. Jogszerűen, a rendelet tervezetet társadalmi vitára kell bocsájtani, majd a már elfogadott rendeletet 90 napos notifikációs eljárásnak kell alávetni az EU-ban. Ha a kormányzat (szokásának megfelelően) mellőzi a társadalmi véleményezési eljárást, akkor is 90 napnak kell eltelnie a kihirdetéstől a hatályosulásig.
A tartalmi vonatkozásokat illetően, a "nyílt műveleti kategóriában" semmiféle komoly megkötés nem várható, a legtöbb modellező meglehetős szabadságot kap majd, azaz általában a G osztályú légtérben, legfeljebb 120m-es magasságban a VLOS módban végrehajtott repülések semmiféle bejelentési vagy engedélykötelezettségnek nem fognak aláesni. A modellezés tehát szabadon művelhető lesz mindenféle szervezeti tagság nélkül is. Ugyanakkor, a "speciális" műveleti kategóriákban a modellező egyesületek nagy szerephez jutnak majd a modellezők terheinek csökkentésében illetve átvállalásban. Egyesületeken kívül a "speciális" műveletek végrehajtása már igen problémás és adminisztrációval terhelt lehet.

FELELŐSSÉGBIZTOSíTÁS

Jelenleg: a kérdést a 39/2001. (III.5.) sz. Kormányrendelet szabályozza. A rendelet 2.§ (1) a szabályozást lényegében az Európai Tanács 785/2004/EK rendeletének hatálya alá utalja. E jogszabály 2. cikk (2) b) pontja a 20kg MTOM-nél kisebb tömegű légijármű-modelleket azonban szabályozás hatálya alól kivonja. Egyszerűen szólva: 20 kg alatti légijármű-modellekre légiközlekedési felelősségbiztosítás megkötése nem kötelező.

Várhatóan: ebben a kérdésben nem lesz változás, hiszen az EU jogszabály magasabb szintű a magyar rendeletnél, és az EU rendeletet nem módosították. Ugyanakkor, történt már kísérlet arra, hogy egy kalap alá vonják a modelleket a drónokkal és így alávonják a kötelezettségnek. Ez a kezdeményezés korábban megbukott, ma pedig a jogalkotó jóval tájékozottabb a kérdésben. Ugyanakkor, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy bizonyos esetekben vitatható lehet, hogy egy eszközünk légijármű-modell, vagy sem. Ez okozhat még bonyodalmat. Az emelő légcsavaros (multirotoros) eszközök nem modelljei semmilyen légijárműnek (csak saját maguknak). Ugyanakkor, ezeknek a használata beleeshet a "nyílt" műveleti kategóriába. Nézetem szerint, furcsa lenne, ha egy "nyílt" kategóriában üzemeltethető eszközre légiközlekedési felelősségbiztosítás megkötését írnák elő.

Más biztosítások: esetében, két dologra kell felhívni a figyelmet. Egyrészt, semmilyen jogszabályi kötelezettség nincs semmilyen felelősségbiztosítás megkötésére a repülőmodellezéshez. Ugyanakkor, léteznek biztosítási termékek, melyeket modellező szervezetekben lehet elérni. Kérek mindenkit, alaposan nézzen utána e biztosítások érvényességi feltételeinek, mert elképzelhető olyan eset, amikor a modellező biztosítottnak hiszi a tevékenységét, de valamilyen körülmény okán mégsem az!

BIZTONSÁG:

Szívből remélem, mindenkivel egyetértünk abban, hogy egy valami nem fog változni idén sem. A modellező társadalom etikai elvei és hozzáállása továbbra is kiemelkedően alacsony kockázatot eredményeznek. Kérek mindenkit, tartsa be a biztonsági elveinket és azokat másokkal is tartassa meg!

 

Köszönet a cikkért, és az információkért Zentai Istvánnak, és az általa létrehozott EGYÜTT A LÉGI MODELLEZÉSÉRT POLGÁRI MOZGALOM  Facebook oldalnak.